Công dụng và tính chất Hóa chất thí nghiệm N-hexane

Hóa chất thí nghiệm N-hexane, là có độc tính thấp, một mùi mờ nhạt không màu chất lỏng. Hexane là một dung môi hóa chất, chủ yếu cho các phản ứng trùng hợp olefin như…

Đọc tiếp

12/10/2015 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp đặc tính của xút lỏng Naoh

Theo từ điển của Wikipedia thì NAOH Hóa chất công nghiệp có tên thường gọi là natri hidroxit hay hydroxit natri. Và công thức hóa học được viết là NAOH. Và một trong những cái…

Đọc tiếp

01/10/2015 Thể loại : Tin tức Tab : ,