Dung môi methanol

Dung môi methanol còn tên khác như carbinol, hydroxymethane, methyl alcohol, alcohol gỗ, naphtha gỗ, methyl hydrate, methyl hydroxide, methylic alcohol, methylol, wood alcohol. Methanol tức rượu methyl, là một chất cồn, có công thức…

Đọc tiếp

15/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :