Hóa chất công nghiệp N-HEPTANE

Hóa chất công nghiệp n-Heptane là alkane mạch thẳng có công thức phân tử C7H16, là chất lỏng không màu, không tan trong nước. Khi được sử dụng như một thành phần trong nhiên liệu…

Đọc tiếp

16/06/2016 Thể loại : Tin tức Tab : ,