Hóa chất thí nghiệm Borax Neobor

Hóa chất thí nghiệm Borax Neobor Là một khoáng chất có trong tự nhiên và đã được sử dụng như chất trợ dung trong luyện kim từ nhiều năm qua.Hóa chất thí nghiệm Borax nóng chảy làm sạch…

Đọc tiếp

14/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab : ,