Hóa chất thí nghiệm Merck

Hóa chất thí nghiệm Merck  cung cấp giải pháp cho phòng thí nghiệm bao gồm:hóa chất merck môi trường vi sinh, Merck Millipore phân tử, Hóa chất thí nghiệm Merck nuôi cấy mô, vật liệu…

Đọc tiếp

09/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab :