Hóa chất xử lý nước hạt nhựa trao đổi ion

Hóa chất xử lý nước hạt nhựa trao đổi ion ( hạt nhựa làm mềm nước ) có dạng gel, là những chất không hoà tan và có chứa các ion có thể dễ dàng…

Đọc tiếp

02/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,