Axit trong nước mưa và cách xử lý H2SO4 và HNO3

Ngày nay mưa axit là hiện tượng trở nên rất phổ biến. Cách xử lý H2SO4 và HNO3 như thế nào là hiệu quả nhất… Xem Thêm

Đọc tiếp

21/09/2017 Thể loại : Kiến thức Tab : , ,

Thể loại blog

Danh sách lưu trữ