Hóa chất công nghiệp Hydrogen peroxide hay Oxy Già

Hóa chất công nghiệp Hydrogen peroxide hay Oxy Già là Chất lỏng không màu, không bền sôi ở 158 c tan trong nước và cồn. Hóa chất công… Xem Thêm

Đọc tiếp

08/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,

Thể loại blog

Danh sách lưu trữ