Dung môi methanol

Dung môi methanol còn tên khác như carbinol, hydroxymethane, methyl alcohol, alcohol gỗ, naphtha gỗ, methyl hydrate, methyl hydroxide, methylic alcohol, methylol, wood alcohol. Methanol… Xem Thêm

Đọc tiếp

15/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Thể loại blog

Danh sách lưu trữ