Hóa chất công nghiệp Axit Boric H3BO3

Hóa chất công nghiệp Axit Boric H3BO3 là một axit yếu của bo, thường được dùng làm chất sát trùng, thuốc trừ sâu, chữa lửa,… Xem Thêm

Đọc tiếp

23/01/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,

Thể loại blog

Danh sách lưu trữ