Hóa chất công nghiệp Natri ThioSunfat

Hóa chất công nghiệp Natri thiosunfat (Na2S2O3) là một hợp chất tinh thể không màu thường ở dạng ngậm 5 nước, Na2S2O3•5H2O, một chất tinh thể… Xem Thêm

Đọc tiếp

19/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,

Thể loại blog

Danh sách lưu trữ