Hóa chất thí nghiệm Phenolphtalein (C20H14O4)

Hóa chất thí nghiệm Phenolphtalein  là một hợp chất hóa học với công thức C20H14O4 và thường được viết là “HIn” hoặc “phph” trong ký hiệu viết tắt. Nó được phát hiện năm 1871 bởi…

Đọc tiếp

28/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,

Hóa chất thí nghiệm Borax Neobor

Hóa chất thí nghiệm Borax Neobor Là một khoáng chất có trong tự nhiên và đã được sử dụng như chất trợ dung trong luyện kim từ nhiều năm qua.Hóa chất thí nghiệm Borax nóng chảy làm sạch…

Đọc tiếp

14/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab : ,

Hóa chất thí nghiệm Merck

Hóa chất thí nghiệm Merck  cung cấp giải pháp cho phòng thí nghiệm bao gồm:hóa chất merck môi trường vi sinh, Merck Millipore phân tử, Hóa chất thí nghiệm Merck nuôi cấy mô, vật liệu…

Đọc tiếp

09/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp Polymer Cation

Hóa chất công nghiệp Polymer Cation là hoá chất hỗ trợ quá trình keo tụ dùng trong xử lý bùn, nước thải, ngành thủ công mỹ nghệ, ngành giấy, thức ăn gia súc,v.v….Do polymer có…

Đọc tiếp

05/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab : , ,

Hóa chất xử lý nước thải Sodium Tripolyphosphate

Tên sản phẩm: Hóa chất xử lý nước thải Sodium Tripolyphosphate (STPP) Tên khác:  Hóa chất xử lý nước thải pent-sodium phosphate Hóa chất xử lý nước thải Sodium Tripolyphosphate (STPP) là một hợp chất vô cơ,…

Đọc tiếp

01/03/2016 Thể loại : Tin tức Tab :