Tái sinh hạt nhựa trao đổi ion như thế nào?

Tái sinh hạt nhựa trao đổi ion sẽ được thực hiện bằng dung dịch muối khi nhựa đã loại bỏ rất nhiều độ cứng từ… Xem Thêm

Đọc tiếp

08/05/2017 Thể loại : Kiến thức Tab : , , ,

Danh mục hóa chất công nghiệp nguy hiểm cần lưu ý

Danh mục hóa chất công nghiệp nguy hiểm sẽ giúp bạn nắm bắt được danh sách các loại hóa chất cần phải đề phòng để… Xem Thêm

Đọc tiếp

22/02/2017 Thể loại : Kiến thức Tab : , ,