Hóa chất xử lý nước thải Chlorine

Hóa chất xử lý nước thải Chlorine – Đất nước phát triển, các ngành công nghiệp xây dựng cũng ngày càng phát triển, kéo theo… Xem Thêm

Đọc tiếp

29/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp Dmoextrose nohydrate

Hóa chất công nghiệp dextrose monohydrate với tên sản phẩm: trục đường Dmoextrose nohydrate_phụ gia tạo ngọt, tên gọi khác: dextrose powder, đường dextrose, Công… Xem Thêm

Đọc tiếp

25/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hoá chất công nghiệp Cenllulose Ether

Hóa chất công nghiệp Cenllulose Ether cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, hoá chất công nghiệp Hà Nội không ngừng đổi mới,… Xem Thêm

Đọc tiếp

23/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp Natri ThioSunfat

Hóa chất công nghiệp Natri thiosunfat (Na2S2O3) là một hợp chất tinh thể không màu thường ở dạng ngậm 5 nước, Na2S2O3•5H2O, một chất tinh thể… Xem Thêm

Đọc tiếp

19/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Dung môi methanol

Dung môi methanol còn tên khác như carbinol, hydroxymethane, methyl alcohol, alcohol gỗ, naphtha gỗ, methyl hydrate, methyl hydroxide, methylic alcohol, methylol, wood alcohol. Methanol… Xem Thêm

Đọc tiếp

15/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp Hydrogen peroxide hay Oxy Già

Hóa chất công nghiệp Hydrogen peroxide hay Oxy Già là Chất lỏng không màu, không bền sôi ở 158 c tan trong nước và cồn. Hóa chất công… Xem Thêm

Đọc tiếp

08/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất công nghiệp Canxi hydroxit Ca(OH)2

Hóa chất công nghiệp canxi hyđroxit hay Canxi hyđroxit là một hợp chất hóa học với công thức hóa học Ca(OH)2. Hóa chất công nghiệp Canxi hyđroxit… Xem Thêm

Đọc tiếp

05/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :

Hóa chất xử lý nước hạt nhựa trao đổi ion

Hóa chất xử lý nước hạt nhựa trao đổi ion ( hạt nhựa làm mềm nước ) có dạng gel, là những chất không hoà… Xem Thêm

Đọc tiếp

02/04/2016 Thể loại : Tin tức Tab :